Meist

MC Motors on ettevõte, mis tegeleb tööstusseadmete paigalduse, remondi ja hooldusega ning vastavasisuliste teenuste organiseerimisega erinevates välisriikides. Hetkel omame koostööpartnereid Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Ameerika Ühendriikides, erinevates Aasia riikides ning Hollandis. Kui klient nt. soovib osta tööstusseadet Hollandist, siis on võimalik tellida sellele tehniline audit meie kohalikult koostööpartnerilt.
Vajadusel võime abistada ka kliendile sobiva seadme leidmisel.

Meie ettevõttel on ka erinevad väiksemad alltöövõtjad ning koostööpartnerid Eestis. See lihtsustab tunduvalt meie teenuste kättesaadavust ning teeb väiksemate tööde tellimise kliendi jaoks lihtsamaks (ning ka oluliselt soodsamaks).

Vajadusel saame oma projektidesse kaasata erinevate alade spetsialiste, kes abistavad meid oma põhitöö kõrvalt. See aitab samuti muuta just väiksemamahuliste tööde tellimise kliendi jaoks veelgi paindlikumaks ning taskukohasemaks.

Soovime oma klientidele pakkuda võimalikult tellijasõbralikke ning kompleksseid lahendusi. Meie poole võib pöörduda ühtviisi nii väikese, mehaanika või automaatika valdkonda kuuluva probleemiga, kui ka suuremamahuliste tööde sooviga. Vajadusel saame hakkama ka terve tehase sisseseade kolimisega ühest riigist teise.

Tegeleme ka tööstusseadmetele varuosade hankimisega. Keerulisematel ja spetsiifilisematel juhtudel võime aidata ka vajaliku varuosa valmistaja leidmisel.
Uute teenustena pakume tööstusseadmete puhastamist ning automaatikakilpide puhastamist-korrastamist.